Integritetspolicy

Integriteten för Bellums besökare är mycket viktig för oss, och det är vi åtagit sig att skydda den.

Denna policy förklarar vad vi gör med din personlig information.

Vi driver denna webbplats för anställning inom byggindustrin, samt tar på oss egna uppdrag. Den information som sparas av registrering är din email adress, telefonnummer, samt personuppgifter. Dessa tas bort vid önskat behov, maila oss på jobb@bellums.se.

Information du uppger, är inget prenumeration brev eller nyheter utan bara arbetsmöjlighet kommer erbjudas. Information som genereras på vår webbplats är om bolagets område där vi är aktiva. Vi tar in dina uppgifter som privatperson, när du ber om hjälp inom bygg som ditt namn, adress, telefonnummer & e postadress. Information som du lägger ut på vår hemsida, kommer inte publiceras på internet. Den personliga information stannar hos oss.

Vi hanterar förfrågningar och klagomål gjorda av eller om dig relaterat till våran hemsida. Vi lägger ytters ansvar i att förhindra bedrägeri och hålla webbplatsen säker. Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, att tillhandahålla din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredjeparts direktmarknadsföring.

Vi kan komma att lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer nödvändiga för de syften som anges i denna policy.

Vi kan komma att avslöja din personliga information:
i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;
i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden;
för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter till varje person som vi rimligen tror kan vända sig till en domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen där, i vår rimlig uppfattning, skulle en sådan domstol eller myndighet rimligen kunna göra det beställa att den personliga informationen lämnas ut.

Information som vi samlar in kan lagras, bearbetas i och överföras mellan något av de länder där vi är verksamma för att vi ska kunna göra det använda informationen i enlighet med denna policy. Detta anger våra policyer och förfaranden för datalagring, vilka är utformad för att hjälpa till att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter gällande lagring och radering av personlig information. Personuppgifter som vi behandlar för något syfte eller ändamål ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för detta eller dessa ändamål. Vi kan komma att undanhålla personlig information som du begär i den utsträckning som tillåts av lag. Vänligen meddela oss om den personliga information som vi har om dig behöver vara rättad eller uppdaterad.

Cookies

Vår webbplats använder cookies. En cookie är en fil som innehåller en identifierare som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Cookies kan vara antingen ”beständiga” cookies eller ”sessionscookies: en beständig cookie kommer att lagras av en webbläsare och kommer förbli giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida inte den raderas av användaren före utgången datum; en sessionscookie, å andra sidan, kommer att förfalla i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.

Samtycke till vår användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy första gången du besöker vår webbplats tillåter oss att använda cookies varje gång du besöker vår webbsida.

Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten för många webbplatser. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Du kan när som helst uppdatera ditt samtycke för cookies här: Hantera samtycke